.
 
 

Huisregels Pension Beach House 9

Pension Beach House 9 streeft naar een prettig verblijf voor alle gasten. Om dit te bewerkstelligen hebben wij huisregels opgesteld. Deze huisregels zijn van toepassing voor iedereen die zich op het terrein van Pension Beach House 9 bevindt. In geval niet beschreven in de huisregels dan beslist de bedrijfsleiding.

Wij vragen u de aanwijzingen van de medewerkers van Pension Beach House 9 op te volgen aangaande de huisregels. Mocht u het niet eens zijn met de regels of een klacht hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij de bedrijfsleiding.
 

Vanaf wanneer kan ik inchecken?
Inchecken is mogelijk vanaf 14:00 uur.  

Voor welke tijd moet ik uitchecken?
Uitchecken kan tot 10:30 uur.  

Tot wanneer kan ik kosteloos annuleren?
Pension Beach House 9 maakt alleen gebruik van non-refundable boekingen. Dit houdt in dat gemaakte boekingen niet meer kosteloos zijn te annuleren. 

Zijn kinderen welkom in het hotel?
Jazeker, kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom bij Pension Beach House 9! Op aanvraag kan gratis een babybedje geplaatst worden mits beschikbaar. 

Hoeveel personen mogen er op één kamer?
Het is niet toegestaan om met meer dan het geboekte aantal personen op de kamer te verblijven. Voor wijzigingen dient u contact op te nemen met Pension Beach House 9. 

Zijn huisdieren toegestaan op de kamer?
Helaas zijn huisdieren niet toegestaan bij Pension Beach House 9. Wanneer wij toch huisdieren constateren op de kamer zijn wij genoodzaakt u een boete op te leggen van €150,- in verband met reinigingskosten en zal de bedrijfsleiding u dringend verzoeken de kamer / het pension te verlaten. Er zal in dit geval geen restitutie worden toegepast.

Wat kan ik doen bij geluidsoverlast?
Voor de rust van andere gasten vinden wij het belangrijk dat er géén geluidsoverlast veroorzaakt wordt. Houd daar rekening mee, met name tussen 22:00 uur ’s avonds en 8:00 uur ’s ochtends vragen wij u om rekening te houden met uw buren en andere gasten in het pension. De zogenaamde “stilte-uren”.

Houden uw buren of andere gasten zich niet aan deze stilte regel? Met andere woorden, heeft u last van uw buren of van andere gasten? Meld dit dan direct aan de bedrijfsleiding. Wij willen het graag voor u oplossen. Wacht er niet mee tot de volgende ochtend, dan kunnen wij er niets meer aan doen. Ga bij voorkeur ook niet zelf de orde proberen te herstellen, dit doen wij liever voor u. 

In en om het pension is luide muziek, of lawaai van welke aard dan ook, niet toegestaan. Andere gasten en omwonenden dienen geen overlast van uw verblijf te ondervinden. 

Wat doet Pension Beach House 9 met gevonden voorwerpen?
Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de bedrijfsleiding. Die voorwerpen en de voorwerpen die wij zelf vinden, bewaren wij in een speciale “gevonden voorwerpenbak” achter slot en grendel gedurende maximaal 14 dagen. Beseft u pas veel later dat u iets verloren bent, neem het ons niet kwalijk dat wij het niet meer hebben bewaard voor u.

Eten en drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.
 
Waar kan ik terecht met klachten?
Wij vinden het belangrijk dat u een prettig verblijf heeft. Als u uw verblijf niet als prettig ervaart, dan vernemen wij dat graag direct. Zodat wij dit in positieve zin voor u kunnen oplossen. Heeft u klachten aangaande uw kamer, een storing, andere gasten of andere zaken wat uw verblijf betreft. Meld dit dan direct bij de bedrijfsleiding. Dank u wel.
 
Wat te doen bij calamiteiten?
De bedrijfsleiding van Pension Beach House 9 waakt over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Op diverse plaatsen binnen en buiten het pension hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 
Wat te doen bij brand?
Blijf in geval van brand kalm. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. 

Wat als er iets gestolen of beschadigd is?
Hoe graag wij ook zouden willen, kunnen wij niet garanderen dat uw bezittingen 100% veilig zijn in en om Pension Beach House 9. Ons advies is dan ook om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten in uw auto of op het terrein van Pension Beach House 9. Pension Beach House 9 is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren van voertuigen inclusief fietsen, zowel op de parkeerplaats, in het fietsenhok als in de omgeving van Pension Beach House 9 geschiedt op eigen risico.

In geval van vermissing, beschadiging of diefstal adviseren wij u om melding te maken bij uw verzekering en/of aangifte te doen bij de politie. Indien nodig helpen wij u graag.

De bedrijfsleiding, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het pension werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Wij vinden het ook belangrijk dat u zorgvuldig met de eigendommen van Pension Beach House 9 en derden omgaat tijdens uw verblijf. Het is niet toegestaan om eigendommen van het pension mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Pension Beach House 9 kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Ik voel me niet veilig, wat nu?
Bij Pension Beach House 9 gaan wij respectvol met elkaar om. Voor ons is dit een vanzelfsprekendheid. Het is dan ook niet toegestaan om beledigingen te uiten, geweld te gebruiken of met geweld te dreigen, discriminerende opmerkingen te maken of onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren. Dit wordt niet geaccepteerd, de bedrijfsleiding neemt hierop gepaste maatregelen. Ervaart u een onveilig gevoel, meld het ons direct.
 
Mag ik drugs gebruiken tijdens mijn verblijf?
Wij kunnen niet oordelen over het gebruik van drugs buiten het pension. Wel hebben wij een beleid over drugsgebruik in en om het pension. Het is niet toegestaan om (soft)drugs te gebruiken (inclusief lachgaspatronen) of te verhandelen in en om het hotel. Onze ervaring is dat dit overlast veroorzaakt bij andere gasten. Dat willen wij onder geen enkel beding. Wordt het gesignaleerd dan krijgt u een waarschuwing van de bedrijfsleiding en/of één van de medewerkers van Pension Beach House 9. Stopt het niet, dan worden gepaste maatregelen genomen.

Mag ik roken op de kamer?
Nee, u mag niet roken op de kamer. Op geen enkele plek in het pension mag gerookt worden. Wanneer u toch rookt op de kamer zijn wij genoodzaakt u een boete op te leggen van €150,- in verband met reinigingskosten en zal de bedrijfsleiding u dringend verzoeken de kamer / het pension te verlaten. Er zal in dit geval geen restitutie worden toegepast.

Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €325,- aan u worden doorbelast.

Wat als ik mij niet aan de huisregels houd?
Wij streven naar een prettig verblijf voor alle gasten, medewerkers en bezoekers van Pension Beach House 9. Houd rekening met elkaar!

Als de huisregels niet worden nageleefd, dan zal de bedrijfsleiding of een medewerker van Pension Beach House 9 een waarschuwing geven aan de betreffende perso(o)n(en). Verbetert het gedrag niet, dan zal de bedrijfsleiding u dringend verzoeken de kamer / het pension te verlaten. Er zal in dat geval geen restitutie worden toegepast. Indien Pension Beach House 9 door toedoen van de overlast andere gasten heeft moeten compenseren, kunnen de gemaakte compensatiekosten verhaald worden op de veroorzaker.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info